TJÄNSTER

Projekteringstjänster
Geodetiska tjänster
Övriga tjänster
 Byggnader

 • Bostadshus
 • Icke-bostadshus
 • Kulturarvsbyggnader
 • Övriga byggnader
Kommunaltekniska konstruktioner

 • Vägar. gator
 • Gång- och cykelvägar
 • Grönområden och öppna platser
 • Gasnät
 • Markutvecklingskonstruktioner
Vattenhushållning

 • Vattenlednings- och avloppsnät
 • Avloppsvattenrening
 • Anläggningar för förbättring av vattenkvaliteten
Energiförsörjning

 • Elledningar upp till 400 kV
 • Transformatorer, fördelningsstationer upp till 400 kV
 • Elnät 10 – 0,4 kV
 • Anslutning av nya användare
geodezija
 • Jordtomternas katastermätningar
 • Verkställande av topografiska planer på olika skalor för ingenjörsarbete
 • Verkställande av geodetiska (grundplans-) bilder angående underjordiska, kommunikationer inom ingenjörsarbetet
 • Markering av jordtomtens koordinerade punkter på plats
 • Markering av nya byggnaders och konstruktioners axlar på plats och verkställande av geodetiska bilder
 • Geodetiskt underhåll i byggen
energinis naudingumas

 

 • Certifiering av byggnaders energiförbrukning
 • Studier om bygg-/ombyggnadsobjekts möjligheter
 • Byggnaders energirevision
 • Tekniskt underhåll
   

 

OM OSS

Om företaget

Flera än 100 erfarna, olika branschers kvalificerade specialister arbetar i projekteringsgruppen, och de söker tillsammans med kollegor med vetenskaplig erfarenhet innovativa lösningar för våra kunder.

Gruppen består av: arkitekter, planerare, tomtunderhållets, teknologins, kommunikationens, vattenledningens och avloppsvattenhanteringens, värmens, vädringens och luftkonditioneringens, elektroteknikens, elektroniska kommunikationernas, säkerhetsskyddets, brandskyddets och processers förvaltnings- och automations planerare, samt experter för byggarbetens förberedelse och organisering, beräkningen av byggandets pris och den ekonomiska delen.

Projektai ir Co, UAB är A. Žilinskio ir ko UAB -företagsgruppens medlem och ansvarig för alla projekteringstjänster.

www.zilinskis.com

ILS policy

Integrerat ledningssystem policy

Företaget har ett integrerat förvaltningssystem för kvalitet, kompetensutveckling för anställda, hälsa, säkerhet och miljöledning som uppfyller kraven i de internationella ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 standarderna.

Företagets vision och mission

Vision

Leda i Litauen och etablera sig på den internationella marknaden genom avancerad utveckling av energi, konstruktion och projektering.

Mission

Skapa och distribuera värdefulla infrastrukturlösningar för att säkerställa utvecklingen av ett socialt ansvarsfullt och innovativt företag.

Företagets värden

Professionalitet

WVi höjer ständigt kvalifikationer hos våra anställda och utvecklar kultur av en lärande organisation. Vi uppmuntrar kreativitet och innovation. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss.

En integrerad strategi

Genom att integrera långsiktig arbetserfarenhet, kunskaper, vetenskaplig potential, teknik och innovationer strävar vi efter att säkerställa att våra lösningar ger våra kunder det bästa möjliga värdet.

Dynamik

Vi övervakar ständigt marknaden och dess förändringar så vi anpassar oss snabbt till nya kunders behov.

Ansvar

AVårt mål är att vara ett öppet företag och en medlem av det civila samhället. Genom att ta ansvar för företagets verksamhet samt dess inverkan på miljön och samhället följer vi strikt principerna för ansvarig verksamhet.

 

KARRIÄR

Vi växer snabbt och utvidgar, och vi är alltid färdiga att ta emot en ny medlem till vår grupp. Om Ni är ett proffs eller vill bli ett sådant, om Ni vill studera utvecklas, bekanta Er med nyaste teknologier och vara en del av en stark grupp, var god och skicka ert CV. Att arbeta med oss betyder för Er stora utmaningar och möjligheter, öppenhet, entusiasm, pålitlighet, utmärkta arbetsvillkor samt fullbordande av kunskaper i en stark grupp av professionella. Har Ni inte hittat ett lämpligt anbud, men Ni vill arbeta med oss? Berätta om Er åt oss. Vi alltid tänker på möjligheten att ta emot en ny, visionär medlem till vår grupp.

Skicka Ert CV per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring till tfn +370 614 80 151