Kompleksinio gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbai

2019-2020

Naujos pastotės Švedijoje Sjöhammaren 130/30 kV projektas

2020

Sporto salės statybos Lentvaryje, Trakų r. sav., projektas

2020

Solberga STV 40/10 kV (Švedija) statyba

2020

LITPOL Link jungties I etapo išplėtimas

2020

Klaipėdos senamiesčio grindinio ir apšvietimo rekonstrukcijos projektas

2020

VšĮ ,,Plačiajuosčio interneto'' infrastruktūros ryšio bokštų projektavimo darbai

2019-2022

Apžvalgos aikštelės Vilniaus oro uoste, statybos projektas

2019

10/110kV Biruliškių TP statyba

2018-2019

Lampėdžių paplūdimio įrengimo techninis projektas. Gervių g. kapitalinio remonto techninis projektas

2019

330kV OL Lietuvos Elektrinė - Vilnius rekonstravimas

Naujo daugiabučio Meškonių g. Vilniuje projektas

Pramonės paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Alytuje statyba

2017 – 2018 m.

Neries regioninio parko II lankytojų centro statyba

Šiuo projektu rengiamas esamo lankytojų centro išplėtojimas Dūkštose. Siekiama užtikrinti Neries reg. parko direkcijos informacinių, švietimo ir edukacinių funkcijų vykdymą, kadangi esamo lankytojų centro patalpos nėra pritaikytos dabartiniam ir nuolat didėjančiam lankytojų srautui, edukacinių užsiėmimų poreikiui. Data: 2018 m.

Bendrabučio Aldonos g. Panevėžyje, rekonstravimo projektas

35/10 kV Giedraičių TP rekonstravimas

2017 m. – 2018 m.

Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškais prieigų sutvarkymas

2018

Eitminiškių gimnazijos sporto salės su pagalbinėmis ir mokymo patalpomis, Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. statyba

2018-2019

35kV OL rekonstravimas į KL Alsėdžiai-Plateliai Tausalas-Alsėdžiai

2018

35/10 kV Maišiagalos transformatorių pastotės rekonstrukcija

2017-2018

Klaipėdos darželio Klevelis atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

2018

Kudirkos ligoninės vaikų ligų korpuso patalpų kapitalinis remontas

2017 m. – 2018 m.

110/35/10 KV Gojos TP rekonstravimas

2018-2019

Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros sutvarkymo Pašešupio parke Marijampolėje statyba

2018

Klaipėdos Vingio mikrorajono aikštės remontas

2018-2019

Jurbarko vandens gerinimo įrenginių statyba

Statomuose Jurbarko vandens gerinimo mangano šalinimo įrenginiuose paruošto vartotojams geriamo vandens kokybė atitiks Lietuvos higienos normos HN24:2003 reikalavimus. Projekto data: 2017 m. – 2018 m.

Klaipėdos vals. Kolegijos pastatų Bijūnų g. remontas

2018

330kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE – Alytus statyba

330 kV įtampos elektros perdavimo oro linijos nuo Alytaus iki Kruonio HAE parengtas LITGRID AB užsakymu siekiant Lietuvos elektros perdavimo tinklo stiprinimo, įgyvendinant tarpsisteminės jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“ prijungimą prie elektros energetikos sistemos bei 1000 MW galios mainų „LitPol Link“ jungtimi galimybių užtikrinimo.
Projekto data: 2014 m. – 2017 m.

130kV elektros perdavimo oro linijos Nysater – Jenasen (Švedija) statyba

Projekto data: 2016 m. – 2017 m.

35/10kV Sitkūnų TP rekonstravimas

Projekto data: 2017 m. – 2018 m.

Vandžiogalos pl. Kaune rekonstravimas

2017 m. – 2018 m.

Skirstomojo dujotiekio projektai visoje Lietuvoje

Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės specialiosios paskirties pastatas

Projekto data: 2015 m. - 2017 m.

Sandėlio Ateities pl. 31, Kaunas, statyba

Suprojektuotas ir pastatytas 700 kvadratinių metrų sandėliavimo paskirties pastatas.
Projekto data: 2016 m. – 2017 m.

Kuršėnų 110/35/10 kV transformatorių pastotės rekonstravimas

Projekto data: 2015 m. – 2017 m.

Antrosios tarpvalstybinės jungties LITPOL link 2 priešprojektinė studija

Studijoje vertinta esamos 400kV EPOL(elektros perdavimo oro linija) Alytus - Elk Bis perorientavimo Narew kryptimi ir planuojamos 400kV EPOL Marijampolė – Narew perorientavimo Elk Bis kryptimi sprendiniai, įvertinant statybos darbų trukmę, bei linijos atjungimo terminus.
Projekto data: 2016 m.

Radviliškio lokomotyvų depo Bugenių cecho administracinio pastato remontas

Suprojektuota ekonomiška katilinė pakeitusi naikinamą antžeminę šiluminę trasą su šilumos punktu.
Projekto data: 2015 m. - 2016 m.

330kV Šyšos skirstomojo punkto statyba

Per naujai suprojektuotą ir pastatytą 330kV Šyšos skirstomąjį punktą prijungtas 60MW suminės galios vėjo elektrinių parkas.
Projekto data: 2015 m. – 2016 m.

400 kV elektros perdavimo oro linijos Alytus - Lenkija statyba

400 kV įtampos elektros perdavimo oro linijos nuo Alytaus iki Lietuvos - Lenkijos sienos statyba parengtas LITGRID AB užsakymu, siekiant įgyvendinti Nacionalinės energetikos strategijos 2008 - 2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 3.1 priemonę – sujungti Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemas ir prisijungti prie UCTB (šiandien ENTSO-E kontinentinės Europos tinklai). 51,3 km ilgio ir 500 MW galios.
Projekto data: 2012 m. – 2016 m.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Jurbarko rajone

Siekiant pagerinti esamą vandentvarkos padėtį Jurbarko rajone UAB “Jurbarko vandenys” įgyvendino Jurbarko rajono (Klausučiai, Seredžius, Viešvilė, Smalininkai) vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo projektą.
Projekto data: 2014 m. – 2015 m.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje

Siekiant pagerinti esamą vandentvarkos padėtį Šakių rajone UAB “Šakių vandenys” įgyvendino „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir buitinių tinklų statyba Gelgaudiškyje“ projektą. Suprojektuota nauja nuotekų valykla, rekonstruoti bei naujai įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai.
Projekto data: 2014 m. – 2015 m.

Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas. Nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros įrengimas Skirsnemunėje

Suprojektuoti vandentiekio, nuotekų tinklų, siurblinių statybos bei rekonstrukcijos darbai, įgyvendinat projektą investicijoms Jurbarko rajono savivaldybėje Skirsnemunė kaime.
Projekto data: 2013 m. – 2014 m.

Kauno kolegijos priestato statyba ir pastatų renovacija

Tarp buvusių Kauno kolegijos pastatų suprojektuotas ir pastatytas naujas keturių aukštų mokslo paskirties pastatas, kuris sujungė visus tris pastatus į bendrą visumą 39,0m ilgio jungtimi – tilteliu.
Projekto data: 2011 m. – 2013 m.

VŠĮ Tauragės ligoninės pastato rekonstravimas ir modernizavimas

VŠĮ Tauragės ligoninės, įgyvendintas projektas „VŠĮ Tauragės ligoninės medicinos paskirties pastatų, esančių Prezidento g. 7, rekonstravimas ir modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“ pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu.
Projekto data: 2010 m. - 2011 m.