Projekt nowej podstacji Sjöhammaren 130/30 kV w Szwecji

2020

Budowa sali sportowej w miasteczku Lentvaris, samorząd rejonu trockiego, projekt

2020

Budowa Solberga STV 40/10 kV (Szwecja)

2020

Rozbudowa I etapu połączenia LITPOL Link.

2020

Projekt rekonstrukcji nawierzchni oraz oświetlenia Starego Miasta w Kłajpedzie

2020

Prace związane z projektowaniem wieży komunikacyjnej infrastruktury dla „Placiajuostis internetas” VsI

2019-2022

Projekt budowy tarasu widokowego na lotnisku w Wilnie.

2019

Budowa podstacji transformatorni 10/110kV w Biruliszkach

2018 - 2019 r.

Projekt techniczny urządzenia plaży w Lampedziai. Projekt techniczny remontu kapitalnego ul. Gerviu

2019 r.

Projekt nowej bursy akademickiej przy ul. Meskoniu w Wilnie

Elektrownia Litewska (linia powietrzna) 330 kV – Wilno, rekonstrukcja

Budowa budynku przemysłowego z biurami w Olicie

2017 – 2018 r.

Budowa II Centrum dla Zwiedzających Parku Regionalnego Wilii

Na podstawie niniejszego projektu trwa rozszerzenie istniejącego Centrum dla Zwiedzających w Duksztach. Celem tego projektu jest zapewnienie wykonywania funkcji informacyjnych, oświatowych i edukacyjnych dla dyrekcji Parku Regionalnego Wilii, ponieważ pomieszczenie istniejącego centrum dla zwiedzających nie jest dostosowane do obecnego i stale zwiększającego się potoku zwiedzających, do potrzeb zajęć edukacyjnych. 2018 r.

Projekt rekonstrukcji bursy akademickiej przy ul. Aldonos w Poniewieżu

Rekonstrukcja podstacji transformatorni 35/10 kV w Giedrojciach

2017 – 2018 r.

Utworzenie terenu rekreacyjnego nad rzeką Seimena w w Wyłkowyszkach i pełne uporządkowanie dostępów do niego

2018 r.

Budowa hali sportowej wraz z zapleczami i pomieszczeniami do nauki w gimnazjum w Ejtminiszkach pod adresem: ul. Baznycios 26, Ejtminiszki, st. Niemenczyn, gm. r. Wilno

2018 - 2019 r.

Rekonstrukcja linii powietrznej 35 kV na KL Alsedziai-Plateliai Tausalas-Alsedziai

2018 r.

Rekonstrukcja podstacji transformatorni 35/10 kV w Mejszagole

2017 - 2018r.

Projekt renowacji (modernizacji) przedszkola Klevelis w Kłajpedzie

2018 r.

Remont kapitalny bloku chorób dziecięcych szpitalu im. Kudirki

2017 – 2018 r.

Rekonstrukcja podstacji transformatorni 110/35/10 KV w Goji

2018 - 2019 r.

Budowa infrastruktury sportowo-wypoczynkowo-rekreacyjnej w Parku Podszeszupskim w Mariampolu

2018 r.

Remont placu w dzielnicy Vingis w Kłajpedzie

2018 - 2019 r.

Budowa urządzeń do doskonalenia wody w Jurborku

Jakość wody pitnej przygotowanej dla użytkowników w budowanych urządzeniach do doskonalenia wody i usuwania manganu w Jurborku będzie spełniać wymagania litewskich norm higieny HN24:2003. Data projektu: 2017-2018 r.

Remont budynków Państwowego Kolegium w Kłajpedzie przy ul. Bijunu

2018 r.

Budowa linii powietrznej przekazywania elektryczności 330 kV na odcinku od Elektrowni Wodno-Atomowej w Kruonisie do Olity

Projekt budowy linii powietrznej przekazywania elektryczności o napięciu 330 kV na odcinku od Elektrowni Wodno-Atomowej w Kruonis do Olity został opracowany na zamówienie LITGRID AB w celu wzmocnienia litewskiej sieci przekazu elektryczności poprzez realizację połączenia międzysystemowego między Litwą i polską firmą LitPol Link, podłączenia do systemu energii elektrycznej oraz zapewnienia możliwości wymiany mocy 1000 MW za pomocą złącza LitPol Link. 2014 – 2017 r.

Budowa linii powietrznej przekazywania elektryczności 130 kV na odcinkku Nysater-Jenasen (Szwecja)

2016 – 2017 r.

Rekonstrukcja podstacji transformatorni 35/10 kV w Sitkunai

2017 - 2018 r.

Rekonstrukcja szosy Vandziogala w Kownie

2017 – 2018 r.

Budynek o przeznaczeniu specjalnym – baza lotnicza Wojskowych Sił Powietrznych Wojska Litewskiego

2015 - 2017 r.

Budowa magazynu pod adresem: Ateities pl. 31, Kowno

Zaprojektowano i zbudowano magazyn o powierzchni 700 metrów kwadratowych 2016 – 2017 r.

Rekonstrukcja podstacji transformatorni 110/35/10 kV w Kurszanach

2015 – 2017 r.

Studium przedprojektowe drugiego złącza transgranicznego LITPOL link 2

Podczas studium oceniane były możliwości przekierowania istniejącej linii powietrznej przekazywania elektryczności 400 kV na odcinku od Oliwy do Elk Bis w kierunku Narew i planowano przekierowanie linii powietrznej przekazywania elektryczności 400 kV na odcinku od Mariampolu do Narew w kierunku Elk Bis, ocenie podległy czas trwania robót budowlanych oraz terminy odłączenia linii. 2016 r.

Remont biura zakładu w Bugeniai lokomotywowni w Radziwiliszkach

Zaprojektowano energooszczędną kotłownię, zastępującą naziemną trasę ciepłowniczą znajdującą się w toku niszczenia wraz z węzłem cieplnym 2015 - 2016 r.

Budowa linii powietrznej przekazywania elektryczności 400 kV na odcinku od Olity do granicy państwowej Polski

Projekt budowy linii powietrznej przekazywania elektryczności 400 kV na odcinku od Olity do granicy państwowej Polski został opracowany na zamówienie LITGRID AB w celu realizacji środka 3.1 planu strategii krajowej energetyki na okres 2008-2012 r., zatwierdzonego przez Rząd Republiki Litewskiej, tj. w celu połączenia systemów energetycznych Polski i Litwy i ich podłączenia do UCTB (obecnie ENTSO-E – europejska sieć kontynentalna) o długości 51,3 km i mocy 500 MW. 2012 – 2016 r.

Renowacja i rozwój infrastruktury dostarczania wody i gospodarki ściekami w rejonie Jurbork

W celu polepszenia istniejącej sytuacji gospodarki wodnej w rejonie Jurbork spółka „Jurbarko vandenys” UAB zrealizowała projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Jurbork (Klausuciai, Seredzius, Viesvile, Smalininkai). 2014 – 2015 r.

Polepszenie stanu ekologicznego rzeki Niemien. Urządzenie infrastruktury zbierania i oczyszczania ścieków w Skirsnemune

Zaprojektowano roboty budowlane i rekonstrukcyjne sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, pompowni w ramach realizacji projektu inwestycyjnego we wsi Skirsnemune samorządu rejonu Jurbarki. 2013 m. – 2014 r.

Budowa linii powietrznej przekazywania elektryczności 330 kV na odcinku Kłajpeda-Telsze

Projekt jest bezpośrednio związany ze wspólnym litewsko-szwedzkim projektem pt. „NordBalt” i jest przeznaczony do zwiększenia bezpieczeństwa litewskiego systemu energetycznego. W 2014 r. ukończono linię powietrzną 330 kV o długości 98 kilometrów i mocy 900 MW.

Budowa skrzydła Kolegium w Kownie i renowacja budynków

Miedzy budynkami byłego Kolegium w Kownie zaprojektowano i zbudowano nowy 3-piętrowy budynek do nauki, który połączył wszystkie trzy budynki w jedną całość za pomocą mostu o długości 39,0 m.

Rekonstrukcja i modernizacja budynku Taurages ligonine VSI

Projekt dotyczący Taurages ligonine VSI pt. „Renowacja i modernizacja budynków o przeznaczeniu medycznym Taurages ligonine VSI pod adresem: ul. Prezidento 7 poprzez zwiększenie efektywności zużycia energii” zrealizowano z zastosowaniem środka VP3-3.4-UM-03-V „Renowacja budynków o przeznaczeniu publicznym na poziomie krajowym” priorytetu 3 „Środowisko i rozwój zharmonizowany” w ramach litewskiego programu działań w zakresie promowania spójności na okres 2007-2013 r.